Reunio 03/02/2012

El pròxim divendres 3 de febrer a les 8 de la nit a la Cabila tenim reunió. Temes a tractar: Mig any Moro, Campionat de futbol 7, iprecs i preguntes. Es demana Maxima assistència.