CARTELL DELS COL.LABORADORS 24H FUTBOL 7


CARTELL DELS COL.LABORADORS
III Campionat Futbol 7 Comparsa La Badà
12 i 13 de juny a la Font d'En Carròs
Informació: Telèfon: 635 36 73 73
Correu electrònic: comparsalabada@hotmail.com .
Hora d'inici:
El dissabte, 12 juny 2010 a les 16:00
:Hora de finalització:
El diumenge 13 juny 2010 a les 20:00