Programació d'actes Moros i Cristians 2013

DIVENDRES 16 D'AGOST

21:00 hores Cercavila de totes les Comparses.
21:30 hores Pregó a l'Ajuntament Vell i intercanvi de banderí a la nova Comparsa
Capitana.
22:00 hores Ambaixada Mora. En acabar sopar cadascú a la seua càbila.
00:30 hores Trobada de les comparses a la Plaça Francesc Carròs i començament
de la Discomòbil. (Xiringuito a càrrec de la Comparsa Capitana).

DISSABTE 17 D'AGOST

07:30 hores Despertà.
09:00 hores Trobada de les comparses a la Plaça dels Xorros i començament de la
cercavila.
12:00 hores Final del campionat de truc ala càbila de la Comparsa Capitana.
21:00 hores Ambaixada Cristiana a l'Ajuntament Vell. En acabar sopar cadascú a
la seua càbila.
00:45 hores Desfilada informal amb el següent itinerari: Plaça Sant Antoni, Carrer
Moros, Carrer Constitució, Carrer Diputació i Plaça Francesc Carròs.
En acabar es dona pas a la Discomòbil (Xiringuito a càrrec de la Comparsa
Capitana).

DIUMENGE 18 D'AGOST

13:00 hores Cercavila de les comparses i en acabar mascletada al Parc Tirant i
Carmesina.
20:00 hores Eixida de les bandes de música de cada comparsa cap al punt d'origen
de la desfilada.
20:30 hores Entrada de Moros i Cristians amb el següent ordre: BANDERÍ DE LA
JUNTA DE MOROS I CRISTIANS, COMPARSA CARRÒS, COMPARSA
ELS CAVALLERS, COMPARSA EL MARO i COMPARSA CAPITANA 2013
"COMPARSA LA BADÀ".

font extreta del pdf de l'ajuntament publicat ala  web, la resta de programació de les festes ací