El dissabte final de truc

Si amics l' equip compost per fletes, dimas i belo ha guanyat a l' altre equip de la comparsa en semifinals i disputara la final del dissabte