Semifinals de truc

Hui a les 20:30 a la nostra cabila semifinals de truc, la badà per un lloc en la final, quin dels nostres dos equips passarà. 
Morro, Alberto i Llido o Dimas, Belo i Fletes